EXEMPLU CALCUL DIVIDENTE:

Avem doi asociati, fiecare are cota de participare la capitalul social de 50% si se vireaza in contul fiecarui asociat suma de 10.000 lei, in luna mai 2021.
Ca sa stabilim ce impozit se datoreaza pentru sumele virate, vom face calculul prin metoda regulei de 3 simpla.

Cazul 1. Cunoastem suma virata, vrem sa aflam sum bruta de repartizat pentru fiecare asociat
Suma neta 10.000 lei………………………….95%
Suma bruta         x lei…………………………100%
X = 10.526 lei | impozitul va fi 10,526 lei * 5% = 526 lei
Sau mai simplu: 10.000 / 0,95 = 10.526

Cazul 2. Cunoastem suma bruta, vrem sa aflam suma neta de virat pentru fiecare asociat
Suma bruta 10.526 lei …………………………100%
Suma neta            x lei………………………….95%
Suma neta de virat va fi 10.000 lei.
Sau mai simplu: 10.526 * 0,95 = 10.000

Cazul 3. Cunoastem suma neta, vrem sa aflam impozitul datorat pentru fiecare asociat
Suma neta 10.000 lei………………………….95%
Impozitul            x lei……………………………5%
Impozitul va fi 526 lei

Cazul 4. Cunoastem suma bruta, vrem sa aflam impozitul datorat pentru fiecare asociat
Suma bruta 10.526 lei …………………………100%
Impozitul               x lei……………………………5%
Impozitul va fi 526 lei
Impozitul total datorat pentru cei doi asociati va fi de 526*2 = 1.052 lei si va trebui virat la stat pana in data de 25 iunie 2021.

Suma care se poate vira efectiv catre fiecare asociat este suma bruta, din care se scade impozitul datorat si astfel ramane suma neta care se poate vira efectiv catre fiecare asociat.

Articol prezentat de BMM