Ce sunt „dividendele”?

Profiturile companiilor se pot repartiza actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute. 

Partea din profit distribuita actionarilor se constituie in dividende.  😊 


Definitia si tipurile de dividende:

Dividendele reprezinta „parte din profitul unei societati pe actiuni (S.A.) care revine fiecarui actionar la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, in raport cu actiunile pe care le poseda”.  📑 


Dividendele pot fi de mai multe feluri:

❶⠀Dividende platite in bani: sunt dividendele care intra in posesia actionarilor in numerar;

❷⠀Dividende platite in actiuni: aceastea nu sunt dividende, dar pot fi privite ca unele, intrucat profitul companiei este transmis actionarilor, sub forma de actiuni.


Cum se calculeaza dividendele?

Adunarea Generala a companiei decide ce parte din profit se repartizeaza ca dividende. Aceasta suma se imparte la numarul total de actiuni, rezultand dividendul pe o actiune.

Fiecare actionar isi calculeaza dividendele de incasat inmultind dividendul pe actiune cu numarul de actiuni detinute.  😉


Cum se impoziteaza dividendele?

Aplicarea unei cote de impozitare de 8% asupra veniturilor obtinute din dividende a fost introdusa in „Codul fiscal” din 2023 si vizeaza:

➤⠀dividendele distribuite persoanelor romane, fizice si juridice;

➤⠀precum si dividendele obtinute din Romania de persoane nerezidente.

De la 01. ianuarie. 2023 potrivit  prevederi din OG 16/2022 impozitul pe dividente se mareste de la 5% la 8 %.

1. Impozitul pe dividende plătit de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române este în procent de 8% și se achită la bugetul de stat până pe data de 25 a lunii următoare. Se păstrează scutirea de impozit dacă beneficiarul dividendului deține mai mult de 10% din titlurile de participare la plătitorul de dividend, pentru o perioadă mai mare de 1 an.

2. Impozitul pe venitul din dividende distribuit persoanelor fizice este în procent de 8%, aplicabil prin stopaj la sursă, impozitul fiind final. Impozitul pe dividende achitate persoanelor nerezidente este tot în procent de 8%.


Avantaje si dezavantaje ale dividendelor:

➤⠀Avantaj: actionarii beneficiaza direct de profiturile companiilor.

➤⠀Dezavantaj: prin distribuirea de dividende, valoarea actiunii unei companii scade, cu o suma care poate fi mai mare sau mai mica decat valoarea dividendului.

Autor: Banca Transilvania

Consultanta financiara

 ACCOUNTING ONE iti este aproape. Firma de contabilitate ACCOUNTING ONE, te poate ajuta cu consultanta fiscala de orice natura ar fi: fiscale, contabile, legale, de reglementare.